ทาคูมิ

จุดเด่นของร้าน

อาหารญี่ปุ่น

ข้อมูลร้านค้า
อาคารเลอคอนคอร์ด  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
026942222
bigmap