ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลโฆษณา ได้ที่

 • บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 28 ห้องเลขที่ 2803, 2804
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทร : 0-2262-8888
  แฟกซ์ : 0-2262-8899
  อีเมล : customerservice@teleinfomedia.co.th
  เว็บไซต์ : www.teleinfomedia.co.th

ติดต่อสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้ที่

 • ฝ่ายการตลาด ส่วนโฆษณาและส่งเสริมการตลาด
 • โทร : 0-2262-8888 ต่อ 8264

แผนที่