รีวิว >> ปางอุ๋ง สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย

กรุงเทพมหานคร

13/11/2015

ปางอุ๋ง สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย

ปางอุ๋ง สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย

ปางอุ๋ง ถือเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งที่เหมาะสำหรับหน้าหนาวนี้ โดยยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนกับผืนน้ำผ่านทิวสนและไอหมอกบางๆ เกิดเป็นภาพความงดงามทางธรรมชาติที่สุดแสนโรแมนติก รอคอยให้คุณเดินทางมาชมด้วยสายตาของตัวเอง

ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) เดิมเป็นพื้นที่อันตรายอยู่ติดชายแดนพม่า มีกองกำลังต่างๆ ขนส่ง ปลูกพืชเสพติด และบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าอยู่เสมอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินีนาถ จึงมีพระราชดำริให้รวบรวมราษฎรกลุ่มน้อยในพื้นที่ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ ส่งเสริมอาชีพ ปลูกป่า สร้างอ่างเก็บน้ำ โดยมีพระราชประสงค์สร้างความมั่นคงแนวชายแดน พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น และฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป

คำว่า “ปาง” หมายถึง ที่พักของคนทำงานในป่า ส่วน “อุ๋ง” เป็นภาษาเหนือหมายถึง ที่ลุ่มต่ำ คล้ายกระทะใบใหญ่มีน้ำขังเฉอะแฉะ ซึ่งตรงกับลักษณะของปางอุ๋งที่เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 16 (แม่สะเรียง) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพืชสมุนไพร พันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว และต้นสนสองใบที่เติบโตเรียงรายตลอดแนวอ่างเก็บน้ำปางตอง จึงทำให้ ปางอุ๋ง ได้รับขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย” ที่นักท่องเที่ยงต่างเดินทางมาชมความสวยงามยามแสงอาทิตย์สาดส่องผ่านทิวสนลงมา ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี และยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับกางเต็นท์นอนชมธรรมชาติ


นอกจากชื่นชมความสวยงามทางธรรมชาติแล้ว ยังต้องไม่พลาดกิจกรรมนั่งแพชมทัศนียภาพและบรรยากาศโดยรอบ ชมหงส์ขาว - หงส์ดำ ซึ่งเป็นหงส์พระราชทานจากสมเด็จพระราชินีนาถ พร้อมชมสวนปางอุ๋ง ที่สร้างความกลมกลืนกับภูมิประเทศด้วยการปลูกพืชที่มีประโยชน์ด้านอาหารและยาแพทย์โบราณ  เช่น อะโวคาโด พลับ สาลี่ บ๊วย สวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว เช่น กุหลาบ ไฮเดรนเยีย พวงเสด นอกจากนี้ยังมีพืชประจำถิ่นพื้นที่ปางอุ๋ง เช่น กล้วยไม้ เอื้องแซะ รวมถึงสัตว์ท้องถิ่นอย่าง เขียดแลน ให้ได้ชมอีกด้วย

โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ตั้งอยู่ที่บ้านรวมไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บ้านรวมไทย โทร. 053-611244 หรือ www.fca16mr.com/event.php

เรียบเรียงโดย กระเป๋าเดินทางสีรุ้ง

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก travel.kapook.com, www.paiduaykan.com,pailetsgo.com

bigmap

กรุงเทพมหานคร

12/11/2013