รีวิว >> เดินชมลานฟักทอง - ทุ่งดอกไม้หลากสีที่จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

กรุงเทพมหานคร

04/12/2015

เดินชมลานฟักทอง - ทุ่งดอกไม้หลากสีที่จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

เดินชมลานฟักทอง - ทุ่งดอกไม้หลากสีที่จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งประจำฤดูหนาวนี้ เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดเพียงปีละครั้ง ให้เข้าไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ชื่นชมมรดกทางประเพณีและวัฒนธรรมอีสานดั้งเดิม โดยจิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2558 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2531 บนพื้นที่กว่า 600 ไร่ ที่เชิงเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีเจตนารมย์ที่จะอนุรักษ์และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวไทยเชื้อสายลาวสู่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างสำนึกในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมอีสานอันเก่าแก่และงดงาม โดยเริ่มจากเป็นแหล่งผลิตไข่ไหมจำหน่ายให้สมาชิกเกษตรกร เพื่อรับซื้อรังสดในการผลิตเส้นไหม และเป็นพื้นที่ปลูกหม่อน อาหารของหนอนไหม ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้บุคคลทั่วไปเข้ามาชื่นชมธรรมชาติ เรียนรู้วงจรชีวิตของหนอนไหม ชมแปลงพืชผักและดอกไม้นานาชนิด

จุดท่องเที่ยวภายในจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2558

จุดที่ 1 ทุ่งคอสมอสและแปลงผักปลอดสาร : ทุ่งคอสมอสสีชมพูบานละลานตาบนเนื้อที่กว่า 40 ไร่ เพลิดเพลินกับสวนลอยฟ้าที่มีทั้งไม้ดอกและเห็ดหลากหลายสายพันธุ์ สนุกสนานกับการเก็บผักสดๆ ที่แปลงผักปลอดสาร U – Pick Garden และพบกับรถนิทรรศการหมอลำเคลื่อนที่ที่จะพาเข้าสู่โลกของหมอลำอันเป็นแก่นแท้แบบฉบับของวิถีชีวิตของชาวอีสาน

จุดที่ 2 ลานฟักทองและทุ่งดอกไม้หลากสี : สัมผัสธรรมชาติที่ล้อมรอบด้วยภูเขาพญาปราบและอ่างเก็บน้ำลำสำลาย ชมทุ่งดอกไม้หลากสีบานสะพรั่งสวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับลานบั้งไฟ สนุกสนานกับขบวนเซิ้งบั้งไฟ และการเอ้บั้งไฟลวดลายอีสานโบราณที่แห่ผ่านทุ่งดอกไม้ สนุกกับกิจกรรมคล้องกระติ๊บจิ๋ว พร้อมเก็บภาพความสวยงามของทุ่งดอกไม้มุมสูงแบบ 360 องศา และลานฟักทองยักษ์สีสันสดใส

จุดที่ 3 หมู่บ้านอีสาน : ชมสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เช่น สิม หอไตร หอกลอง เรือนไทยวน ฯลฯ รวมทั้ง “เรือนนางเผอะ” เรือนโคราชที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเรียนรู้งานบุญประเพณีและความเชื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวอีสานผ่านกิจกรรมบุญคูณลานบุญข้าวจี่ บุญผะเหวด บุญบั้งไฟ บุญข้าวประดับดิน และบุญข้าวสาก นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายทั้ง ปราสาทข้าวสูงมากกว่า 14 เมตร ทุ่งข้าวหลากสี ควายหลากสี ฯลฯ และอย่าลืมแวะทักทาย “บุญบั้งไฟ” ควายไทยแสนรู้ที่เป็นน้องใหม่ล่าสุดของครอบครัวบุญหลาย

จุดที่ 4 หมู่บ้านจิม : ชมและเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าไหม ตั้งแต่การสาวไหม การฟอกย้อมเส้นไหม และการพิมพ์ผ้าไหม ที่นักท่องเที่ยวสามารถสนุกสนานกับทุกขั้นตอนด้วยตนเอง นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังประดับตกแต่งด้วยทุ่งผ้าหลากสีสัน

จุดที่ 5 ตลาดจิม : พบความสวยงามของสวนแนวตั้งซิลเวอร์ฟอลและทุ่งดอกฮอลลี่ฮ็อค ชมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และบ้านผักผลไม้นานาชนิด เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งผัก ผลไม้ ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้กระถางหลากหลายสายพันธุ์ ผลผลิตทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูป ตลอดจนผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม

การเดินทาง

จากกรุงเทพไปสระบุรี : เมื่อถึงชุมทางต่างระดับสีคิ้ว (ระยะทาง 214 กิโลเมตร) ให้ขับชิดซ้ายเข้าช่องเดินรถทางไปอำเภอโชคชัย (ทางหลวง หมายเลข 24) จนถึงสี่แยกบริเวณร้านอาหารตอไม้ (ระยะทาง 12 กม.) จึงเลี้ยวขวาไปตามถนนมะเกลือใหม่ - บะใหญ่ ผ่าน บริษัทหนองไม้ตาย โรงเรียนวังรางวิทยา บริษัทบุตาสง สถานีอนามัยบ้านน้ำซับ ฟาร์มโคนม จนถึงคลองชลประทานให้เลี้ยวซ้าย ผ่านเทศบาลตำบลตะขบ เมื่อถึงสี่แยกบ้านตะขบให้เลี้ยวซ้ายข้ามคลอง ชลประทานอีกครั้ง ขับไปตามถนน 2072 อีก 1 กิโลเมตร จนถึงจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม (ระยะทางจากร้านตอไม้ ถึงจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ประมาณ 30 กิโลเมตร)

จากกรุงเทพผ่านฉะเชิงเทรา กบินทร์บุรี วังน้ำเขียว : ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 เป็นระยะทาง 280 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนน 2072 ผ่านคลังน้ำมันระยองเพียว เทคนิคปักธงชัย และโรงเรียนบ้านปลายดาบจนถึงสี่แยกจุดตัดกับถนนเลียบคลองชลประทาน จึงข้ามคลองชลประทานและตรงไปตามถนน 2072 ผ่านโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม โดยจิม ทอมป์สัน ฟาร์มจะอยู่ขวามือ (เป็นระยะทาง ประมาณ 20 กิโลเมตร)

จากอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : จากนครราชสีมาถึงอำเภอปักธงชัยเป็นระยะทาง 32 กิโลเมตร โดยเริ่มจากใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ตรงไปถึงสี่แยกลำพระเพลิง ให้เลี้ยวขวาตามเส้นทางไปเขื่อนลำพระเพลิง (ถนนเลียบคลองชลประทาน) จนถึงสี่แยกจุดตัดกับถนน 2072 จึงเลี้ยวขวาข้ามคลองชลประทาน ผ่านโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จนถึง จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ jimthompsonfarm.com หรือโทรศัพท์ 02-762-2566, 085-660-7336

เรียบเรียงโดย กระเป๋าเดินทางสีรุ้ง

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก jimthompsonfarm.com

bigmap

กรุงเทพมหานคร

12/11/2013